ราคาที่นอนน้ำและค่าบริการ

Wide(cm.)/กว้าง(ซม.)

Long(cm.)/ยาว(ซม.)

Price (Baht)/ราคา(บาท)

120

200

45,000.00

140

200

55,000.00

160

200

65,000.00

180

200

75,000.00

200

200

78,000.00

200

220

81,000.00

**ราคาดังกล่าวรวม ค่าขนส่ง น้ำยาปรับสภาพน้ำในที่นอน และค่าติดตั้งโดยพนักงานที่ได้รับการอบรมจากเรา **                                                                                                                                   ราคานี้ไม่รวม: 

 • เตียงไม้สำหรับวางที่นอนน้ำและการย้ายที่นอนเก่าออก (ถ้าต้องการ)
 • ค่าขนส่งนอกพื้นที่รอบเมืองพัทยา

               ***  ฟรีค่าขนส่งในเขตพื้นที่เมืองพัทยา  ***

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการขั้นต่ำ 1,000บาท หรือ :

  • การถอดหรือย้ายที่นอนน้ำ ราคา 5,000 บาท (ไม่รวมค่าน้ำยา)
  • การซ่อมแซมรอยรั่วของที่นอนน้ำ ราคา 3,000 บาท (ไม่รวมค่าน้ำยา)
  • การปรับระดับของน้ำในที่นอนน้ำ ราคา 1,500 บาท
  • เติมน้ำยาปรับสภาพน้ำ ราคา 1,500บาท (ไม่รวมค่าน้ำยา)
  • บริการอื่น ๆ ตามต้องการ
   ราคาข้างบนนี้ไม่รวมค่าเดินทางนอกเขตพื้นที่เมืองพัทยา

Serenade trade mark


Be the first to comment on "ราคาที่นอนน้ำและค่าบริการ"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*