ราคาที่นอนน้ำและค่าบริการ

Wide(cm.)/กว้าง(ซม.)

Long(cm.)/ยาว(ซม.)

Price (Baht)/ราคา(บาท)

120

200

45,000.00

140

200

55,000.00

160

200

65,000.00

180

200

75,000.00

200

200

78,000.00

200

220

81,000.00

**ราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่ง (ในเขตพื้นที่พัทยา ) น้ำยาปรับสภาพน้ำในที่นอน และค่าติดตั้งโดยพนักงานที่ได้รับการอบรมจากเรา **

ราคานี้ไม่รวม:    –  เตียงไม้สำหรับวางที่นอนน้ำและการย้ายที่นอนเก่าออก (ถ้าต้องการ)                                              –  ค่าขนส่งนอกพื้นที่รอบเมืองพัทยา 

อัตราค่าบริการ                                                                                            ค่าบริการขั้นต่ำ 1,000 บาท/ชั่วโมง หรือ :

    • การถอดหรือย้ายที่นอนน้ำ ราคา 5,000 บาท
    • การซ่อมแซมรอยรั่วของที่นอนน้ำ ราคา 3,000 บาท
    • การปรับระดับของน้ำในที่นอนน้ำ ราคา 1,500 บาท
    • เติมน้ำยาปรับสภาพน้ำ ราคา 1,500บาท (ไม่รวมค่าน้ำยา)
    • บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับที่นอนน้ำ

*** ราคาข้างบนนี้ไม่รวมค่าเดินทางนอกเขตพื้นที่เมืองพัทยา ***

Serenade trade mark


Be the first to comment on "ราคาที่นอนน้ำและค่าบริการ"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*